...Czy Twoja firmaJEST BEZPIECZNA...?

ACK SYSTEMS

Codziennie media donoszą o kompromitacjach kolejnych systemów, lukach w zabezpieczeniach i atakach mających na celu wykradzenie danych przedsiebiorstwa, czy to danych osobowych czy też określających strategię działania firmy na najbliższe lata

Na działania tego typu narażona jest każda firma. Niestety nierzadko w czasie audytu okazuje się, że najbardziej zawodną częścią systemu jest człowiek. Z tego właśnie powodu tak ważne jest szkolenie kadr w zakresie bezpieczeństwa.

Audyt oprogramowania z elementami systemu bezpieczeństwa

to analiza zabezpieczeń fizycznych, osobowych, procedur, zasobów sprzętowych oraz oprogramowania więcej

Programy ACK SYSTEM

Tworzymy dedykowane rozwiązania dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii komorniczych więcej.

Jesteśmy wydawcą Dzienika E-komornik

Dziennik zawiera obwieszczenia o licytacjach, ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności i sprzetu poleasingowego
Dziennik E-komornik

Szkolenia

  • Szkolenie: bezpieczeństwo przedsiębiorstwa

    Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Informacje na temat szkolenia można pobrać tutaj

  • Szkolenie- techniki sprzedaży

    Jeśli prowadzą Państwo firmę produkcyjnąlub handlową to szkolenie jest wlaśnie dla Państwa. Udział w tym szkoleniu pozowoli zwiększyć przychody ze sprzedaży. Plan szkolenia mogą Państwo pobrać tutaj

  • Szkolenie: Zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie

    Poznają Państwo nie tylko zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej określonych osób w przedsiębiorstwie czy procedury przypisania odpowiedzialności w zakresie oprogramowania , lecz również możliwości wykorzystania oprogramowania na licencji GPL. Plan szkolenia mogą Panstwo pobrać tutaj