ACK SYSTEMS

ACK SYSTEMS

Codziennie media donoszą o kompromitacjach kolejnych systemów, lukach w zabezpieczeniach i atakach mających na celu wykradzenie danych przedsiebiorstwa, czy to danych osobowych czy też określających strategię działania firmy na najbliższe lata.
Na działania tego typu narażona jest każda firma. Niestety nierzadko w czasie audytu okazuje się, że najbardziej zawodnę częcią systemu jest człowiek. Z tego właśnie powodu tak ważne jest szkolenie kadr w zakresie bezpieczeństwa.

E-mail: biuro@ack.pl

Tel.: 607 642 951

Programowanie

W ramach dzialalności gospodarczej w zakresie programowania ACK SYSTEMS wykonuje:

 • Strony www
 • Systemy analityczne
 • Systemy magazynowe
 • Integratory systemów
 • Aplikacje dedykowane na system Microsoft Windows, oraz Android

Sieci komputerowe

Usługi związane z sieciami komputerowymi oferowane przez ACK SYSTEMS obejmują autorskie rozwiązania mające na celu między innymi:

 • Kompleksowe zabezpieczenie sieci lokalnej przedsiębiorstw
 • Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie systemu monitoringu i nadzoru sieci
 • Wykonujmey również audyty bezpieczeństwa sieci komputerowych.

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza(z j.ang computer forensic), to dziedzina wiedzy w której przedmiotem zainteresowania są dane mogące stanowić dowód przestępstwa lub wykroczenia przechowywane na komputerowych nośnikach informacji. W celu ustalenia czy na nośniku danych znajdują się dowody przestępstwa lub wykroczenia specjaliści dokonują w odpowiedni sposób:

 • Zabezpieczenia danych w taki sposób by możliwe było nadanie im przymiotu niezaprzeczalności
 • Analizy zabezpieczonych danych pod kątem pytań zawartych w zleceniu
 • Sporządzenia raportu zawierającego między innymi informacje o środkach technicznych i zasobach programowych użytych w czasie analizy,jej przebiegu a także wnioski końcowe.

W dobie rozwoju technologii blockchain i walut cyfrowych (do najbardziej znanych należą Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Vechain, LTO Netwok, Doge Coin) znacznie zwiększyła się ilość ataków na ich użytkowników.Często ataki na użytkowników kryptowalut są wariacjami ataków stosowanymi wcześniej w odniesieniu do użytkowników bankowości elektronicznej.Pamiętać należy, że phishing jest jednym z najczęściej stosowanych ataków nie tylko na użytkowników bankowości elektornicznej, lecz również w odniesieniu do użytkowników kryptowalut.

Odzyskiwanie danych

Przez odzyskiwanie danych rozumie się proces przywracania dostępu do danych zapisanych na dowolnym nośniku lub odtwarzaniu fizycznego zapisu w celu otrzymania pierwotnej struktury danych.W ramach prowadzonej działalności ACK SYSTEMS oferuje usługi odzyskiwania danych z dysków twardych z interfejsami IDE (Integrated Drive Electronics) i SATA (Serial Advanced Technology Attachment), pamięci przenośnych (usb), kart pamięci, z systemami plików ext/ext2/ext3/ext4,FAT,FAT32,NTFS i ReiserFS/Reiser4.
W niektórych przypadkach udało się nam odzyskać dane z systemów operacyjnych zaszyfrowanych przez malware.